July 14,2020 | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

Titrina News Agency

تبلیغات

ضرر میلیاردی به خانواده شهدا

تهران – تیترایران– بنیاد شهید با ده ها هزار میلیارد تومان ثروت قصد ندارد حداقل عدالت ممکن را درباره خانواده شهدا در نظر بگیرد و معوقات ناچیز آنها را ب...

نگاه روز