به گزارش تیترایران؛ یکی از گمرکات بزرگ و پرتردد کشور که آوازه جهانی دارد، گمرک بازرگان است که به برکت وجود این گمرک، ۵۰۰۰ کیلومتر مربع از خاک ایران را تبدیل به منطقه آزاد تجاری صنعتی کردند شاید با مدیریت صحیح و تلفیق مزایای گمرک و منطقه آزاد ماکو، گشایشی در سفره های ساکنین منطقه و مرزنشینان ایجاد شود ولی در سایه رانت دلالان تاجرنما با مدیریت منطقه آزاد ماکو، علی رغم گذشت ۵ سال از این تغییر کاربری به آزاد تجاری و صنعتی، شاهدیم نه تنها گشایشی در معیشت ساکنین اتفاق نیافتاده بلکه سفره های مرزنشینان کوچکتر هم شده است که این معضل از برکات رانت دلالان تاجر نما با مدیریت منطقه آزاد ماکو است.
وقتی فردی خودرا تاجر و بازرگان معرفی می کند با همکاری برخی ذی نفوذان سیاسی و روسای خود خوانده ستاد های دولت تدبیروامید، مدیریت منطقه آزاد ماکو را علی رغم احراز تخلف مطابق ماده ۲۳۶ مورد حمایت قرار می دهند در مقابل مدیریت منطقه آزاد نیز اجناس واردات موقت شرکت این حضرات را طی نامه رسمی تضمین می کند و این مصداق بارز رانت برای دلالی هست که متاسفانه اینگونه بده بستان های سیاسی و اقتصادی معظل بزرگی در اقتصاد کشور است.

با طرح تغییرات در سطح مدیریت منطقه آزاد ماکو، بلافاصله دلالان تاجرنما برای سرپوش گزاری به رانت های قبلی خود از طریق تریبون ها، گمرک بازرگان را مورد حمله قرار می دهند تا شاید از طریق ابزار فشار بتوانند امتیاز و جایگاهی برای دلالی های خود در دوره مدیریت جدید کسب کنند که یاد مثل معروف افتادم:
” آن زمان که جیک جیک مستانت بود
یاد زمستانت نبود؟! ”
از اینرو مسوولان ارشد اجرایی مناطق آزاد و گمرک که طبق قانون جدید تحت مدیریت وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته اند باید نسبت به بروز اینگونه دلالی ها و ظهور رانت ها که محصول مدیریت های ضعیف منطقه آزاد است، توجه و عنایت ویژه ای داشته باشند و بیش از هرچیز در بررسی چرایی این گلایه ها از سوی دلالان تاجرنما، به این نکته مهم توجه ویژه داشته باشند که تغییر مدیریت گمرک بازرگان موجب قانونمندی و جلوگیری از رانت و دلالی شده است اکنون شاهد اعتراضات افرادی هستیم که در دوره مدیریت قبلی گمرک بازرگان، گمرک و منطقه آزاد را حیاط خلوت خود و اعوان و انصار خود کرده بودند و این یعنی انتخابی صحیح برای مدیریت گمرک بازرگان که امیدواریم طبق همین رویه شاهد انتخاب مدیری با کفایت و مدبر برای منطقه آزاد ماکو باشیم تا تلفیق مزایای گمرک بازرگان و منطقه آزاد ماکو، موجب گشایش سفره های مرزنشینان و ساکنین منطقه آزاد ماکو شود.