شایسته است آقای محمد مهدی شهریاری استاندار محترم آذربایجان غربی بعنوان بالاترین نماینده دولت در استان آذربایجان غربی و در جهت رفع شائبه ها علیه دولت و یا مسوولین سابق منتسب به دولت، شخصا از طریق مراجع قضایی یا اعضا و رئیس هیات مدیره موسسه خیریه مصلی پیگیر اجرای عدالت و دفاع از اموال عمومی باشد و از مماشات احتمالی اعضای جدید هیات مدیره و مدیرعامل جدید، با پیگیری های خود، ممانعت بعمل آورد و اجازه ندهد بنام یک شرکت مثلا خصوصی حیاط خلوتی برای برخی مسوولین و اقایان در استان آذربایجان غربی صورت گیرد.

به گزارش تیترایران؛ شرکت خانه سازی آذربایجان غربی که بعدها به شرکت عمران آذربایجان غربی تغییر نام یافت در سال ۱۳۶۸ در زمان استاندار سابق مرحوم عطایی تاسیس یافت که بعد از فوت مرحوم عطایی و جانشینی قربانعلی سعادت در کسوت استانداری، تغییرات عمده ساختاری به خود دید بگونه ای که با هبه سهام استانداری به موسسه خیریه مصلی، عملا امکان نظارت سازمان های نظارتی و بازرسی را در خصوص تحولات و ورود و خروج منابع مالی این شرکت را تحت عنوان خصوصی سازی ، ساقط کرد.
همزمان با این تغییرات، مدیرعامل این شرکت نیز تغییر کرد و حسین فروزان مدیرعامل این شرکت شد و تقریبا تا اوایل سال ۱۳۸۷ مدیرعامل این شرکت بود.
این شرکت مثلا خصوصی که منابع مالی آن از محل عمومی تامین می شود، در سال ۱۳۸۷ با تغییر مدیرعامل شاهد رونمایی از شاهکارهای مدیرعامل سابق شد بگونه ای که مطابق قانون و عرف تغییرات مدیران عامل وبنابه درخواست امام جمعه و نماینده ولی فقیه وقت حاج اقا غلامرضا حسنی و تکلیف ایشان به مدیرعامل وقت مبنی بر حسابرسی حسابهای شرکت توسط کارشناس رسمی دادگستری،  همزمان با اعمال تغییرات مدیرعامل جدید ” رفعت نشان ” طی نامه نگاری و درخواست از قوه محترم قضاییه برای بررسی حساب های شرکت توسط کارشناس رسمی دادگستری و براساس نظریه کارشناس محترم قضایی مجبور شد در سال ۱۳۹۳ مدیرعامل وقت ” رفعت نشان ” اقدام قضایی برای برخورد با اقدامات مدیرعامل سابق ” حسین فروزان ” را استارت بزند که متاسفانه بعد از تغییرات عمده استان در سال ۱۳۹۴ این شرکت مثلا خصوصی نیز شاهد تغییر مدیرعامل و عدم پیگیری پرونده مفتوحه گردید.
مدیرعامل سابق این شرکت که استارت پیگیری تخلفات را زده بود ضمن تائید صحت و سقم حکم اصداری؛ معتقداست: علی رغم احظار و پیگیری بازپرس پرونده در دوره مدیرعامل جدید از مسوولین اصلی این شرکت، زمانی که وی را بعنوان مدیرعامل قبلی دعوت کردند نهایت همکاری را برای احقاق حقوق عمومی با بازپرسی انجام داده است که نهایتا منجر به ردّ قرار های منع تعقیب و موقوفی سابق و صدور قرار جلب به دارسی حسین فروزان مدیرعامل سابق شد
وی باتوجه به اهمیت تامین منابع مالی این شرکت از منابع عمومی و عمومی بودن اموال شرکت و از همه مهمتر سهامداری عمده این شرکت توسط موسسه خیریه مصلی؛ معتقدست: شایسته است آقای محمد مهدی شهریاری استاندار محترم آذربایجان غربی بعنوان بالاترین نماینده دولت در استان آذربایجان غربی و در جهت رفع شائبه ها علیه دولت و یا مسوولین سابق منتسب به دولت، شخصا از طریق مراجع قضایی یا اعضا و رئیس هیات مدیره موسسه خیریه مصلی پیگیر اجرای عدالت و دفاع از اموال عمومی باشد و از مماشات احتمالی اعضای جدید هیات مدیره و مدیرعامل جدید، با پیگیری های خود، ممانعت بعمل آورد و اجازه ندهد بنام یک شرکت مثلا خصوصی حیاط خلوتی برای برخی مسوولین و اقایان در استان آذربایجان غربی صورت گیرد.
شایان ذکر است پیگیری تخلفات در هر سطحی، کمک بزرگی به عدم پیشرفت و ترقی متخلفین خواهد شد و امکان تخلفات بزرگتر را در سطوح دیگر از متخلفین سلب خواهد کرد

شایان ذکر است؛ باتوجه به سهامداری سازمان همیاری شهرداریهای استان رواست که استاندارمحترم دراین قضیه و سایر مسایل مربوطه دخول نماید سازمان همیاری شهرداریهای استان از بدو تاسیس شرکت عمران سهامدار این شرکت بوده است.

انتهای پیام./