به گزارش تیترایران، علی نظری سردبیر روزنامه مستقل طی یادداشتی نوشت:

سال۹۷؛ جهنم یا بهشت برای مردم ما؟!

علی نظری سردبیر روزنامه مستقل/ اگر دردوران ریاست جمهوری اوباما به حل مناقشه ۴ دهه ایران و آمریکا پایان می دادیم،اکنون دلهره تصمیمات جنون آمیز ترامپ را نداشتیم!

اکنون که آن فرصت های طلایی را سوزانده ایم،چاره ای نداریم که در برزخ تردید دست و پا بزنیم!

همه می دانیم که برجام منهای آمریکا سرابی بیش نیست.تجربه تلخ توقف چندساعته هواپیمای حامل وزیر خارجه ایران در فرودگاه مونیخ و استنکاف شرکت های بین المللی و آلمانی مستقر در فرودگاه مونیخ، حاکی از تنهایی ایران حتی در اروپای متحدمان خواهد بود.باید این پیام تلخ را در یابیم که ما در کشور بزرگ و قدرتمندی چون آلمان، هم درمانده ایم.
ترس کمپانی های اروپایی از تحریم های امریکا،لاجرم ما را به انزوای بین المللی می کشاند ومتحدان ما قدرت تامین بنزین هواپیمای ظریف را هم ندرند!

سیاست خارجی مبتنی بر شعارهای افراطی.دشمن تراشانه در واقع چشم بستن بر واقعیت های موجود جهان امروز است.

خاطره تاریخی ما وقتی به ۷سال قبل ارجاع داده می شود در می یابیم که در تابستان ۹۰ بی محابا و بدون تعقل در برابر قدرت‌های جهانی ایستادیم.

فراموش نکرده آیم که محمود احمدی نژاد بعنوان نماد جریان غیر معقول در درون حاکمیت، چگونه شیرین زبانی می کرد و خطاب به سردمداران غرب،عربده می کشید و بانگ هماورد طلبی سر می داد،اینقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دانتان پاره شود!!
وقتی در شروع تحریم ها ی سازمان ملل متحد کسی در حوزه های تصمیم گیری کشور به اندرزهای دلسوزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی توجهی نکرد،اما در مقابل،شعارهای پر هزینه احمدی نژاد را روی چشم گذاشتند و نتیجه چنین شدکه ارزش پول ملی ۴۰۰درصد کاهش یافت!

تحریم ها که شروع شد کمر اقتصاد کشور شکست.برای فروش نفت ناگزیر به به اجاره پرچم سایر کشورها برای کشتی های نفتکش خویش شدیم.

افتضاح بزرگتر اینکه دست به دامن دلال هایی چون بابک زنجانی شدند.

امروز هم در فاز جدید مواجهه ما با «آمریکای ترامپ» نباید از احمدی نژاد سال ۹۰ کپی کنیم و رفتاری غیرعاقلانه با جامعه جهانی داشته باشیم.

درسال۹۷باید به هوش باشیم، نتیجه قهری تندروی در سیاست خارجی اعلام آماده باش به جنگ افروزان اسراییلی و آمریکایی برای هجومی مرگبار به ایران است.

ترامپ بر طبل جنگ می کوبد اما عاقلانه ترین راه برای خنثی کردن جنگ افروزان کاخ سفید پرهیز از رفتارهای نسنجیده در مناسبات خارجی و دیپلماسی هوشمندانه است.
در سیاست داخلی هم بشدت نیاز به آشتی ملی و همگرایی همه جناح های سیاسی درون کشور هستیم.
تنها راه پایداری کشور در برابر تهاجم احتمالی دشمنان حفظ انسجام همگانی آحاد جامعه ۸۰ میلیونی است.

آزادی احزاب و مطبوعات،رفع حصر و رهایی زندانیان سیاسی از بند و زندان، اتفاقی میمون است که می تواند منجر به تحقق وفاق ملی گردد.

اما در صورت دمیدن بر طبل جنگ با قدرتهای بزرگ و برانگیختن حساسیت های دشمنان مترصد بهانه در سیاست خارجی و از سوی دیگر در داخل پشت کردن به اکثریت قاطع جامعه و اتکا بر شعارهای جناح اقلیت۱۵درصدی،کابوس جهنمی غیر قابل تصور برای ملت ایران در سال ۱۳۹۷را در پی خواهد داشت.
حاکمیت ما محکوم به اتخاذ سیاستی مبتنی بر عقلانیت و اعتدال است و گرنه در سال۹۷ فرصتی برای تکرار اشتباه سال ۹۰ رانخواهیم داشت.

انتهای پیام./