یادداشت مدیرمسوول
علی مصطفی زادگان
دیشب مراسمی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد که مُشت محکمی بود بر بوقچیان تلگرامی و دلالان رسانه نما و مجیزگویان مدیرجهادی که محصول مدیریت ۳ سال و ۴ ماهش در منطقه آزاد ماکو، ۲۰۰ میلیارد تومن بدهی روی دست سازمان و مدیری که از هرلحاظ اگر بخواهیم با مدیرعامل سابق مقایسه کنیم؛ بی انصافی درحق مدیر جدید و لطف به مدیرعامل معزول است.
ضیافت افطاری مجمع اصلاح طلبان منطقه آزاد ماکو که حقیر نیز مهمان مدعو به جلسه بودم در حقیقت با استماع سخنانی که سالها در سینه حبس شده بود و اگر بر زبان جاری می شد فردایش بلافاصله شکایت و پرونده سازی علیه گوینده تشکیل می شد در حضور مدیرعامل جدید منطقه آزاد ماکو، نشان داد که چه کسی اهل تدبیر است و چه کسی اهل تهدید؟!
فردی که در مقابل نقد، تهدید کند در حقیقت ضمن اینکه اعتماد به نفس ندارد، از ترس افشای ضعف هایش، هیاهو و جنجال می کند ولی فردی که خود شخصا مردم و رسانه ها را دعوت به نقد و تذکر می کند نشان می دهد که این فرد به شعار قدیمی ” زنده باد مخالف من ” پایبند و متعهد است و به کار و تخصص خود اطمینان کامل دارد.
در این یادداشت نه قصد نبش قبر گذشته فلاکت بار منطقه آزاد ماکو را دارم و نه قصد مجیزگویی برای مدیریت جدید منطقه آزادماکو، بلکه قصدم بیان تفاوت ها و تمایزهاست که بین مدیرسابق و مدیر جدید از زمین تا آسمان فاصله وجود دارد.
با این حرفها قصد ندارم بگویم مدیرعامل جدید تافته جدا بافته است و معجزه خواهد کرد به هیچ وجه، بلکه بنا دارم حضور بدون حاشیه و اعوان و انصار و عدم ایجاد فضای امنیتی برای حضور این مدیر ملی را با یک مدیری که فقط بواسطه رابطه و رانت بر صندلی مدیریتی تکیه زد و شاید مثل بعضی ها از هاله نور، حرفی نزد ولی واقعا در توهمات شبانه اش مدام برای خودش هاله ای از نور می دید و همین امر باعث شد مشتبه بر خودبرتر پنداری گردد و نهال نورس منطقه آزاد ماکو را دچار آفت شدیدی نماید که شاید مجبور باشیم برای زدودن این آفت سالها زحمت بکشیم.
هرچه بود گذشت ولی میراثی که از یاران و مجیزگویان و بوقچیان تلگرامی در منطقه برجای گذاشته است نیاز به اصلاح شدید از نوع برخورد قهری دارد که امیدواریم مدیریت جدید، حداقل در راستای تلطیف فضای مسموم ایجاد شده توسط این حضرات و آقایان، جایگاه واقعی این افراد را در حد نشست با مدیرعامل بالا نبرد؛ واقعاً حیف است مدیرعامل یک منطقه آزاد که حکمش از ریاست جمهوری صادر می شود و مسوولیت سنگینی از بُعد سیاست گذاری و نظارت بر پلن های توسعه ای در برنامه دارد با مدیران کانال های تلگرامی ( خود همین تلگرام در همین دولت مذموم است و فیلتر شده ) نشست برگزار کند و پیشنهاد می شود یکی از مشاوران رسانه ای ایشان با این افراد جلسه برگزار کنند ( البته در حد پیشنهاد است و صلاح ملک خویش؛ خسروان دانند).
در پایان امیدواریم با عنایت به اینکه هیچ انسانی ذاتا منحرف نیست فقط شرایط باعث می شود که انسانها منحرف شوند؛ در منطقه آزاد ماکو که اینهمه آسیب ها و آفت ها در آستانه ۸ سالگی اش دیده است، بواسطه هدایت ها و مشاوره های اشتباه، شاهد تکرار مکررات نباشیم.
روزگارتان شاد؛ افکارتان پاینده باد