علی مصطفی زادگان مدیرمسوول/ ویدئویی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها دست به دست می شود که نشان می دهد #علی_مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در برخورد با یک منتقد رفتار چکشی داشته است، ضمن اذعان به ناصحیحی نوع برخورد یک مسوول با منتقد، به ابعاد دیگر این نوع انتقادات می پردازیم.
در اینکه نوع رفتار #علی_مطهری با یک #منتقد کاملا ناصحیح بوده، شکی نیست و نگارنده قصد ندارد قبح این رفتار را ندید بگیرد ولی آنچه از نگاه نگارنده در این ویدیو مغفول مانده، ضبط و انتشار اینگونه ویدیوهایی که با نیت تضعیف و تخریب روشنفکران جامعه فارغ از #اصولگرا با #اصلاح_طلب است.
دقت و تامل در ویدیوی انتشاری کاملا  محرز و آشکار می کند که بیانات فرد به اصطلاح #منتقد از قبل تدوین شده و با هدف تحریک و وادار به واکنش روشنفکری چون #علی_مطهری است، اگرچه حرفها از جنس حرفهای مردمی است ولی چطور همان لحظه فیلم گرفته شده؟! جالب اینجاست این حرفها در خارج از جلسه ردّوبدل شده است و کاملا مشخص است که #علی_مطهری را در جایی گیرانداخته اند که مجبور به واکنشش نمایند و با تهیه فیلمی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تخریبش کنند بعبارتی یک سناریوی از پیش تعیین شده است و سوالاتی هم مطرح شده است واقعاً در حوزه مسوولیت مستقیم #علی_مطهری بعنوان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیست؛ شاید ایشان بتوانند با استفاده از جایگاه خود نسبت به این انتقادات واکنشی را به مسوولین نشان دهند ولی شخصاً هیچگونه دخل و تصرفی در علت و چرایی سوالات مطرح شده فرد به اصطلاح #منتقد ندارند؛ بهتر بود #منتقد محترم نیز جایگاه #علی_مطهری را پاس میداشت و با ادبیات بهتری از ایشان سوال می کرد به هرحال ایشان نماینده مردم و نائب رئیس یک قوه کشور هستند ولی کاملا مشخص است که این برخورد با برنامه ریزی از پیش تعیین شده طراحی شده بود ولی باز می گویم در هرصورت، برخورد #علی_مطهری بعنوان نماینده مردم با یک #منتقد اصلاً شایسته ایشان نبود و ایشان خیلی بهتر از اینها می توانست واکنش نشان دهد و اجازه فرصت طلبی به برخی نان به نرخ روز خورها ندهد.
از اینرو امیدواریم مسوولین جمهوری اسلامی ایران در برخورد با منتقدان سعه صدر بیشتری داشته باشند و رسانه ها و مردم نیز در خرده گیری انصاف بیشتری بخرج دهند.
روزگارتان شاد؛ افکارتان پاینده باد.
#علی_مصطفی_زادگان